Europe

Bratislava

Join

196
members

Sme komunita ľudí, ktorí sa zaujímajú o cloud natívne technológie umožňujúce organizáciám vytvárať a prevádzkovať škálovateľné aplikácie v moderných, dynamických prostrediach, ako sú verejné, súkromné a hybridné cloudy.


Príkladom tohto prístupu sú kontajnery, mikroservisy a deklaratívne rozhrania API. Tieto techniky umožňujú voľne spojené systémy, ktoré sú odolné, ovládateľné a monitorované. V kombinácii s robustnou automatizáciou umožňujú užívateľom vykonávať veľké zmeny s minimálnou námahou.


Cloud native technologies empower organizations to build and run scalable applications in modern, dynamic environments such as public, private, and hybrid clouds. Containers, service meshes, microservices, immutable infrastructure, and declarative APIs exemplify this approach.

These techniques enable loosely coupled systems that are resilient, manageable, and observable. Combined with robust automation, they allow engineers to make high-impact changes frequently and predictably with minimal toil.

The Cloud Native Computing Foundation seeks to drive adoption of this paradigm by fostering and sustaining an ecosystem of open source, vendor-neutral projects. We democratize state-of-the-art patterns to make these innovations accessible for everyone.

Past events

Meetup

42. Meetup: "Observability. Aj portál pre vývojárov."

Meetup

41. stretnutie komunity Cloud Native – Cilium

Meetup

40. Neformálny meetup - CNCF/kubernetes - pivo/kofola 7. 12. 2023 od 19:00

Meetup

Pozvánka na 39. meetup Cloud-Native Slovensko

LOAD MORE

Organizers

Juraj Hanták

Organizer
Infinity Engine

Filip Pohronsky

co-organizer
DITEC a.s.

CONTACT US

Local sponsors

Partners