Europe

Bratislava

Join

176
members

Sme komunita ľudí, ktorí sa zaujímajú o cloud natívne technológie umožňujúce organizáciám vytvárať a prevádzkovať škálovateľné aplikácie v moderných, dynamických prostrediach, ako sú verejné, súkromné a hybridné cloudy.


Príkladom tohto prístupu sú kontajnery, mikroservisy a deklaratívne rozhrania API. Tieto techniky umožňujú voľne spojené systémy, ktoré sú odolné, ovládateľné a monitorované. V kombinácii s robustnou automatizáciou umožňujú užívateľom vykonávať veľké zmeny s minimálnou námahou.


Cloud native technologies empower organizations to build and run scalable applications in modern, dynamic environments such as public, private, and hybrid clouds. Containers, service meshes, microservices, immutable infrastructure, and declarative APIs exemplify this approach.

These techniques enable loosely coupled systems that are resilient, manageable, and observable. Combined with robust automation, they allow engineers to make high-impact changes frequently and predictably with minimal toil.

The Cloud Native Computing Foundation seeks to drive adoption of this paradigm by fostering and sustaining an ecosystem of open source, vendor-neutral projects. We democratize state-of-the-art patterns to make these innovations accessible for everyone.

Past events

Meetup

38. Neformálny meetup - CNCF/kubernetes - pivo/kofola

Meetup

Kubernetes Community Days Czech & Slovak 2023

Meetup

37. stretnutie komunity Cloud Native – Kubernetes - Hybrid

Meetup

36. Cloud Native – Kubernetes - Meetup - Hybrid

LOAD MORE

Organizers

Juraj Hanták

Organizer
Infinity Egine

Filip Pohronsky

co-organizer
DITEC a.s.

CONTACT US

Local sponsors

Partners