Cloud Native Hanoi

Join

15 members

Xin chào mọi người,


Đây là cộng đồng được khởi xướng từ ý tưởng hợp nhất cộng đồng Cloud Native và Open Infrastructure tại Việt Nam.

Cộng đồng này tiền thân chính là những thành viên tích cực đến từ VietOpenInfra (Vietnam Open Infrastructure Community) được thành lập từ 2014.

Hiện nay, cộng đồng đang có khoảng 6000 thành viên với nhiều hoạt động tích cực.


Mục tiêu hoạt động:

- Đánh thức giá trị to lớn của công nghệ mở, hạ tầng mở, nền tảng và ứng dụng Cloud thông qua việc chia sẻ

- Tồn tại, cộng tác và cùng chia sẻ với các cộng đồng bạn tại Việt Nam và thế giới


Hiện tại, cộng đồng có 07 quản trị viên đến từ nhiều công ty trong nước và quốc tế.


Một số kênh sinh hoạt khác và thông tin của cộng đồng:

- Facebook: https://www.facebook.com/groups/vietopeninfra

- Meetup: https://www.meetup.com/VietOpenStack/

- OpenStack Group: https://groups.openstack.org/groups/vietnam-vietopenstack

Past events

Meetup

VietOpenInfra x Cloud Native Hanoi - Technical Meetup #36

Meetup

VietOpenInfra x Cloud Native Hanoi - Technical Meetup #35

Organizers

Nguyễn Trọng Vĩnh

Cloud Engineer Viettel

Tuyền Nguyễn

Data Engineer

Nguyễn Bá Thành

Cloud Engineer

Khanh Tran

Software Engineer CyberAgent, Inc.

CONTACT US

Local sponsors

Partners