28. stretnutie komunity Cloud Native – Kubernetes - ONLINE

Bratislava
Wed, Feb 23, 2022, 6:00 PM (CET)

About this event

Nosná téma meetupu: Cloud Native Network

Pripravovaný meetup je venovaný sieťovaniu s Cilium a VMware NSX so zaujímavými prednášajúcimi.

CNI (Container Network Interface) patrí ku základným Kubernetes komponentom, ktorý ovplyvňuje funkčnosť celého klástra, preto sa jeho výberu oplatí venovať patričnú pozornosť. Ukážeme si na čo sa zamerať.

Cilium je nová generácia cloudového natívneho sieťového riešenia s otvoreným zdrojom s podporou eBPF, ktorá poskytuje bezpečnosť, pozorovateľnosť, škálovateľnosť a vynikajúci výkon. Cilium sa pripojilo k CNCF ako inkubačný projekt.

VMware NSX Poskytne integrovanú, kompletnú sieť a jej zabezpečenie pre vaše kontajnerové aplikácie a mikroslužby, rovnako ako by ste pracovali s VMkami. Využite natívne kontajnerové siete pre Kubernetes, mikrosegmentáciu a end-to-end viditeľnosť mikroslužbieb.

Privítanie a prezentácie sú v slovenskom a anglickom jazyku.

Speakers

When

Wednesday, Feb 23
6:00 PM - 8:30 PM (CET)

Organizers

Local sponsors