Fast, Secure and Automated: Deployment of the Helm Charts has never been so easy with GitOps!

Istanbul

Jan 10, 5:00 – 6:00 PM

Virtual event

About this event

Flux, GitOps dünyasında son paylaştığı Flux 2.0 GA versiyonuyla beraber popüler ve kesinlikle öğrenilmeye değer bir Continuous Delivery aracı olma özelliğini koruyor. OCI (Open Container Initiative) dünyasında yaşanan son gelişmelerden birisi olan OCI Artifacts özelliği ile birlikte Container Registrylerinin Container Image'ları dışında da Cloud Native Artifacts örneğin WASM Modules, Helm Charts, Tekton Bundles, OPA Policy Bundles saklayabilme yeteneği kazanmıştır.

Peki Flux bunun neresinde?

Flux, OCI Artifacts olarak Container Registrylerde saklanabilen Helm Chart'larındaki değişiklikleri takip edebilme ve deploy edebilme yeteneğine sahip ilk Continuous Delivery aracı.

Bu etkinliğimizde bu entegrasyona değinirken diğer bir yandan ise bu özelliğin bize getirdiği faydalardan bahsedeceğiz ve Sigstore organizasyonunun en popüler game-changer ürünlerinden birisi olan cosign aracının da bu süreçte ne faydalar sağlayabileceğine değineceğiz.

● OCI Artifacts: https://edu.chainguard.dev/open-source/oci/what-are-oci-artifacts/

● Helm OCI Registry Support: https://helm.sh/docs/topics/registries/

● cosign: https://docs.sigstore.dev/signing/quickstart/

● Flux OCI Artifacts Cosign Helm Chart: https://fluxcd.io/blog/2022/11/verify-the-integrity-of-the-helm-charts-stored-as-oci-artifacts-before-reconciling-them-with-flux/

Organizers

 • Halil Bugol

  Kubezy

  Co-Founder at Kubezy

 • Emin Alemdar

  Spacelift

  Solutions Architect

 • Ali Ok

  Red Hat

  Principal Software Engineer

 • Batuhan Apaydın

  Trendyol

  Platform Engineer

 • Alp Kahvecioglu

  sufle

  Cloud and Platform Engineer

 • Koray Oksay

  Kubermatic

  Kubernetes Consultant

 • Harun Eren Sat

  Kubezy

  SA at Kubezy

 • Metehan Topalhan

  TurkNet

  DevOps Enginner

 • Onur Canoğlu

  Hexaworks

  DevOps Engineer

 • Ugur Kazdal

  Amazon Web Services (AWS)

  Solutions Architect

 • Zehra Sabaz

  Kubermatic

  Account Executive

CONTACT US