Europe

Cloud Native Prague

41 Group Members

Leave Chapter

About

CZ

Jste zapálení do cloudu stejně jako my? Pojďme se potkat a vytvořit společně regionální cloud-native komunitu. V té budeme sdílet tipy k používaným nástrojům a předávat si nasbírané zkušenosti z provozu produkčních aplikací. Není to ale jen o našich hrdinských činech, ale zároveň i o fuck-upech, které jsme zažili.

Naše meetupy jsou určeny nejen pro vývojáře nebo DevOps, ale pro všechny které zajímá cloud-native řešení (např. Kubernetes, Prometheus, ArgoCD, Service Mesh, gRPC apod.)

Jsme vývojáři a naše meetupy jsou proto plné praktických tipů.

Chtěli byste mít svou přednášku na dalším meetupu, pořádat meetup u vás, sponzorovat nás nebo nám dokonce pomoci s organizací? Dejte nám vědět na https://forms.gle/fch9H6ctUVBcS3XE9

EN

Are you as passionate about the cloud as we are? Let's meet and create a regional cloud-native community together. We'll share there tips on the tools we use and pass on the experience we've gathered from running production applications. But it's not only about our heroic actions, but also about the fuck-ups we've experienced.

Our meetups aren't only for developers or DevOps, but for anyone interested in cloud-native solutions (e.g. Kubernetes, Prometheus, ArgoCD, Service Mesh, gRPC, etc.).

We are developers and our meetups are therefore full of practical tips.

Would you like to have your talk at the next meetup, host a meetup at your place, sponsor us or even help us with the organization? Let us know at https://forms.gle/fch9H6ctUVBcS3XE9

Upcoming event

Organizer