Kubernetes Community Days Czech & Slovak 2023

KCD Czech & Slovak

May 19, 2023, 5:30 AM – May 21, 2023, 3:00 PM

Hybrid event

About this event

Text je rozdelený do sekcií SK / CZ / EN. Scroll down for the english version.

SK

Účel konferencie

 • Propagácia Cloud Native myšlienok, projektov a softvéru
 • Umožnenie ľudom so záujmom o moderné IT technológie stretnúť sa a zdieľať svoje poznatky
 • Bližšie predstavenie projektov obsiahnutých v CNCF landscape, Kubernetes je jedným z nich

Pre koho to robíme

Podujatie je určené pre všetkých architektov, CTO, IT manažérov, developerov, DevOps, administrátorov, SRE, študentov a všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o jednotlivých CNCF projektoch, technológiách a ich architektúre. Samozrejmá bude možnosť prediskutovať horúce témy s profesionálmi, ktorí majú mnoho skúseností z praxe. Návštevníci získajú možnosť bližšie spoznať kultúru okolo DevOps a môžu sa pripojiť k veľkej slovenskej a českej komunite s presahom do celého sveta.

Etický kódex

Konferencia, rovnako ako naše združenie stojí na pevných základoch Linux Foundation. Jej code of conduct patrí k základným stavebným kameňom aj pre našu organizáciu.

Harmonogram

Program prednášok a workshopov a zoznam našich speakerov nájdete na konci tejto stránky. Čaká na Vás viac ako 40 prednášok zameraných na rôzne témy z cloud native sveta.

Prednášky budú v 3 jazykoch: CZ / SK / EN

Prednášky a workshopy konferencie budú prebiehať vo viacerých prednáškových miestnostiach v anglickom, slovenskom a českom jazyku.

Lístky na konferenciu

Lístky na konferenciu si môžete zakúpiť na tejto stránke.

Early bird lístky sú dostupné do 28. februára 2023.

Onsite spolu s účastníckym balíčkom:

 • 120 € (90 € early bird) firma
 •  70 €  (50 € early bird) individual
 •  40 €  (30 € early bird) študent

Cena vstupenky je pre jednu osobu. V cene je zahrnuté občerstvenie, kávu, čaj a pitný režim.

V účastníckom balíčku nájdete:

 • tričko KCD 2023
 • mapu CNCF landscape obsahujúcu všetko dôležité na jednom papieri
 • rôzne malé prekvapenia od našich partnerov a sponzorov

Celý areál konferencie je zabezpečený bezbariérovým prístupom. V prípade potreby prosíme o včasné nahlásenie, radi Vám pomôžeme.

Online:

 • 15 € (10 € early bird) individual

Všetky prednášky budeme streamovať na platforme Bevy.


CZ

Účel konference

 • Propagace Cloud Native myšlenek, projektů a software
 • Umožnění lidem se zájmem o moderní IT technologie se střetnout a sdílet svoje poznatky
 • Bližší představení projektů obsažených v CNCF landscape, Kubernetes je jedním z nich

Pro koho je konference určená

Akce je pro všechny architekty, CTO, IT manažery, vývojáře, DevOps, administrátory, SRE, studenty a všechny, kteří mají zájem dozvědět se více o jednotlivých CNCF projektech, technologiích a jejich architektuře. Samozřejmostí bude možnost diskutovat o aktuálních tématech s odborníky, kteří mají mnoho zkušeností z praxe. Návštěvníci budou mít možnost lépe poznat kulturu kolem DevOps a mohou se připojit k velké slovenské a české komunitě s celosvětovou působností.

Etický kodex

Konference, stejně jako naše sdružení stojí na pevných základech Linux Foundation. Její code of conduct patří k základním stavebním kamenům také pro naší organizaci.

Harmonogram

Program přednášek a workshopů a seznam našich speakerů naleznete na konci této stránky. Čeká na Vás více než 40 přednášek zaměřených na různá témata z cloud native světa.

Přednášky budou ve 3 jazycích: CZ / SK / EN

Přednášky a workshopy budou probíhat v několika přednáškových sálech v angličtině, slovenštině a češtině.

Lístky na konferenci

Lístky na konferenci si můžete zakoupit na této stránce.


Early bird vstupenky je možné zakoupit do 28. února 2023.

Onsite spolu s účastníckým balíčkem:

 • 120 € (90 € early bird) firma
 •  70 € (50 € early bird) individual
 •  40 € (30 € early bird) student

Cena vstupenky je pro jednu osobu. V ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj a nápoje.

Balíček pro účastníky zahrnuje:

 • tričko KCD 2023
 • mapu CNCF landscape obsahující všechno důležité na jednom papíře
 • různé malé překvapení od našich partnerů a sponzorů

Celý areál konference má bezbariérový přístup. V případě potřeby prosíme o včasné nahlášení, rádi Vám pomůžeme.

Online:

 • 15 € (10 € early bird) invidual

Všechny přednášky budeme streamovat na platformě Bevy.


English

Purpose of the conference

 • To promote Cloud Native ideas, projects and software
 • Enabling people interested in modern IT technologies to meet and share their knowledge
 • Introducing the projects included in the CNCF landscape, Kubernetes is one of them 

Who is the primary audience for this event?

The event is for all architects, CTOs, IT managers, developers, DevOps, administrators, SREs, students and anyone interested in learning more about the various CNCF projects, technologies and their architecture. Of course, there will be an opportunity to discuss hot topics with professionals with a lot of hands-on experience. Visitors will get a chance to get to know the culture around DevOps better and can join a large Slovak and Czech community with global reach.

Code of Ethics

The conference, as well as our association, stands on the solid foundations of the Linux Foundation. Its code of conduct is also one of the cornerstones of our organization.

Schedule

You can find the schedule with all the sessions and workshops, as well as a list of speakers, on this page, just scroll down. We put together more than 40 sessions from the experts in the cloud native world, so create your own schedule and you join us in May.

Sessions and workshop will be in 3 languages: CZ / SK / EN

Sessions and workshops will be held in several lecture rooms in English, Slovak and Czech.

Tickets to the conference

Tickets to the conference are available on this page.

Early bird tickets are available until 28 February 2023.

Onsite includes the attendee package:

 • 120 € (90 € early bird) corporate
 •  70 € (50 € early bird) individual
 •  40 € (30 € early bird) academic

Ticket price is for one person. The price includes snacks, coffee, tea and drinks.

The participant package includes:
 • A KCD 2023 T-shirt
 • A map of the CNCF landscape containing everything necessary on one piece of paper
 • Various small surprises from our partners and sponsors

The entire conference area is wheelchair accessible. If you need any assistance, please let us know in advance and we will be happy to help you.

Online:

 • 15 € (10 € early bird) individual

We will stream all the presentations via the videoconferencing platform Bevy.


Organizers

 • Juraj Hanták

  Infinity Engine

  CTO

 • Filip Pohronsky

  DITEC a.s.

  TSA

 • Lenka Bočincová

  Red Hat

  Community architect

 • Zdeněk Váňa

  Cloud Native Computing Foundation

  Ambassador

 • Tomáš Bočinec

  Siemens Healthineers

  Site Reliability Engineer

 • Tomáš Pytel

  Python Engineer

 • tomas jamrich

  Prusa Research a.s.

  Senior DevOps Engineer

Speakers

 • Nic Vermande

  Otterize

  Head of DevRel

 • Emanuela Zaccone

  Sysdig

  Senior Product Manager

 • Eric D. Schabell

  Chronosphere

  Director Evangelism

 • Raymond de Jong

  Isovalent / Cilium

  Senior Solution Architect

 • Vladislav Naumov

  Veeam

  SDET Engineer

 • Goutham Veeramachaneni

  Grafana Labs

  Senior Software Engineer

 • Jiri Kremser

  GiantSwarm.io

  dev

 • Milan Plžík

  Grafana Labs

  Software Engineer

 • Alexander Demicev

  SUSE

  Senior Software Engineer

 • Petr Stýblo

  IBM

  AIOps sales engineer

 • Martin Beránek

  Ackee

  Infrastructure Lead

 • Ricardo Torres da Costa

  Container Solutions

 • Aleksei Igrychev

  Palark

  R&D Team Lead

 • Jakub Scholz

  Red Hat

 • David Bečvařík

  heureka!group

  SW Architekt

 • Martin Hauskrecht

  Labyrinth Labs

  Head of Engineering

 • Eugen Sumin

  Kasten by Veeam

  Senior Developer

 • Oleksii Kraievyi

  Quadient