KCD Czech Slovak 2024

KCD Czech & Slovak

Jun 6, 6:00 AM – Jun 7, 4:00 PM

In-person event

About this event

KCD Czech & Slovak, Prague, June 6-7, 2024

⬇️ For English version, please scroll down. ⬇️

CZ

Harmonogram

Získejte přehled o plánovaných prezentacích, workshopů, řečnících a časech jejich vystoupení na konferenci. Klikněte zde a zjistěte více.

Možnosti Sponzoringu

Pro společnosti a organizace, které by chtěly podpořit naši konferenci a získat viditelnost mezi odborníky v oblasti IT a Cloud Native technologií, nabízíme různé úrovně sponzorství. Podrobné informace o možnostech sponzoringu, včetně výhod a cenových možností, naleznete v našem PDF dokumentu o sponzorství.

Účel konference

 • Propagace Cloud Native myšlenek, projektů a software
 • Umožnění lidem se zájmem o moderní IT technologie se střetnout a sdílet svoje poznatky
 • Bližší představení projektů obsažených v CNCF landscape, Kubernetes je jedním z nich

Pro koho je konference určená

Akce je pro všechny architekty, CTO, IT manažery, vývojáře, DevOps, administrátory, SRE, studenty a všechny, kteří mají zájem dozvědět se více o jednotlivých CNCF projektech, technologiích a jejich architektuře. Samozřejmostí bude možnost diskutovat o aktuálních tématech s odborníky, kteří mají mnoho zkušeností z praxe. Návštěvníci budou mít možnost lépe poznat kulturu kolem DevOps a mohou se připojit k velké slovenské a české komunitě s celosvětovou působností.

Etický kodex

Konference, stejně jako naše sdružení stojí na pevných základech Linux Foundation. Její code of conduct patří k základním stavebním kamenům také pro naší organizaci.

Přednášky budou ve 3 jazycích: CZ / SK / EN

Přednášky a workshopy budou probíhat v několika přednáškových sálech v angličtině, slovenštině a češtině. Všechny přednášky budeme streamovat na platformě Bevy.

Vstupenky na konferenci

Vstupenky si můžete zakoupit na této stránce. Cena za jednu osobu:

 • Early bird vstupenka (do 31. března 2024):
  • In-person - 1750,- Kč
  • Virtuální - zdarma
 • Standardní vstupenka:
  • In-person - 2250,- Kč
  • Virtuální - 300,- Kč

V ceně je zahrnuto občerstvení, káva, čaj a nápoje.

Prostory

Celý areál konference má bezbariérový přístup. V případě potřeby prosíme o včasné nahlášení, rádi Vám pomůžeme.

Naše sociální sítě

Pokud chcete vědět, jak postupujeme s přípravami KCD Czech & Slovak, tak nás sledujte na našich sociálních sítích LinkedIn or Twitter.

EN

Schedule

Get an overview of the scheduled presentations, workshops, speakers, and their session times at the conference. Click here to learn more.

Sponsorship Opportunities

For companies and organisations interested in supporting our conference and gaining visibility among professionals in the field of IT and Cloud Native technologies, we offer various levels of sponsorship. You can find detailed information about sponsorship opportunities, including benefits and pricing options, in our sponsorship PDF document.

Purpose of the conference

 • To promote Cloud Native ideas, projects and software
 • Enabling people interested in modern IT technologies to meet and share their knowledge
 • Introducing the projects included in the CNCF landscape, Kubernetes is one of them

Who is the primary audience for this event?

The event is for all architects, CTOs, IT managers, developers, DevOps, administrators, SREs, students and anyone interested in learning more about the various CNCF projects, technologies and their architecture. Of course, there will be an opportunity to discuss hot topics with professionals with a lot of hands-on experience. Visitors will get a chance to get to know the culture around DevOps better and can join a large Slovak and Czech community with global reach.

Code of Ethics

The conference, as well as our association, stands on the solid foundations of the Linux Foundation. Its code of conduct is also one of the cornerstones of our organization.

Sessions and workshop will be in 3 languages: CZ / SK / EN

Sessions and workshops will be held in several lecture rooms in English, Slovak and Czech. We will stream all sessions on the Bevy platform.

Tickets to the conference

Tickets are available on this page. Price for one person:

 • Early bird ticket (by March 31, 2024):
  • In-person - 1750 CZK
  • Virtual - free of charge
 • Standard ticket:
  • In-person - 2250 CZK
  • Virtual - 300 CZK

The price includes snacks, coffee, tea and drinks.

Venue

The entire conference area is wheelchair accessible. If you need any assistance, please let us know in advance and we will be happy to help you.

Stay updated about the event and help us promote it

You can find all available information about the event on our website. But to stay updated and help us get the word out, you can follow us on LinkedIn or Twitter. 

Organizers

 • Juraj Hanták

  Infinity Engine

  CTO

 • Filip Pohronsky

  DITEC a.s.

  TSA

 • Lenka Bočincová

  Red Hat

  Community architect

 • Zdeněk Váňa

  Cloud Native Computing Foundation

  Ambassador

 • Tomáš Bočinec

  Siemens Healthineers

  Site Reliability Engineer

 • Tomáš Pytel

  Python Engineer

 • tomas jamrich

  Prusa Research a.s.

  Senior DevOps Engineer

Venue

Faculty of Information Technology CTU in Prague logo

Faculty of Information Technology CTU in Prague

Platinum

Labyrinth Labs logo

Labyrinth Labs

Pure Storage logo

Pure Storage

Cybro labs logo

Cybro labs

Gold

Ondřej Šika DevOps logo

Ondřej Šika DevOps

Red Hat logo

Red Hat

Prusa Research logo

Prusa Research

Dynatrace logo

Dynatrace

PerfectScale logo

PerfectScale

Media Partner

Kube Events logo

Kube Events

Kube Careers logo

Kube Careers

Partners

Cloud Native Prague logo

Cloud Native Prague

Cloud Native Bratislava logo

Cloud Native Bratislava

CONTACT US